JK SPAUDOJE

ClinicSoftware.com spaudoje

Klinikos programinė įranga, SPA programinė įranga, Salono programinė įranga

  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (PROFESIONALUS GROŽIO ŽURNALAS)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (ESTETINĖS MEDICINOS ŽURNALAS)
  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (PROFESIONALUS GROŽIO ŽURNALAS)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (ESTETINĖS MEDICINOS ŽURNALAS)
  • CCR EXPO
  • PROFESSIONAL BEAUTY MAGAZINE (PROFESIONALUS GROŽIO ŽURNALAS)
  • AESTHETIC MEDICINE MAGAZINE (ESTETINĖS MEDICINOS ŽURNALAS) 
  • AESTHETIC JOURNAL (ESTETINIS ŽURNALAS)